Welkom in Poilvache !

Poilvache is de grootste middeleeuwse vesting in de Maasvallei.  Het is ook vandaag een Natuurreservaat (sinds 1976) van 51 Ha, een plaats van ontspanning om van de uiterste mooie uitzichten op de Maasvallei te kunnen genieten…

Op het uiterst zuidelijke punt van het reservaat, op een oppervlakte van 2,5 Ha, richten zich de overblijfselen van de vesting op.  Men vond hier een kasteel en een dorp. Alle konstrukties die u gaat zien werden gebouwd, bewoond, verwoest, heringericht, vergroot, en versterkt gedurende 200 jaar !!

De oudste vermelding van Poilvache gaat terug naar een tekst uit 1228. De site werd gevestigd door Isabelle de Bar en Waleran de Montjoie en later terug afgestaan aan het Graafschap Luxemburg om de streek te verdedigen en te beheren. De site nam echter heel snel deel aan de gebeurtenissen en lotgevallen van het Graafschap Namen.

Op het hoogtepunt van zijn geschiedenis had Poilvache de rechterlijke macht over 58 leendistricten, alsook een muntslagerij met het recht munt te slaan. In 1421 kocht Filips de Goede, Hertog van Bourgondië, het Graafschap Namen waartoe Poilvache in die periode behoorde. Poilvache werd verwoest in 1430 door een groep samenzweerders uit Dinant, Hoei en Luik.

Uitzicht op de Maasvallei en de Houx eiland

De beschermde monumenten en site van Poilvache zijn op de Lijst van het Hoofderfdeel van het Waalse Gewest.  Poilvache is een eigendom van het Waalse Gewest maar het toeristische beheer van de plaats wordt aan een lokale vzw toevertrouwd (sinds 1987): «Les Amis de Poilvache».

Op de verschillende paginas van deze site, kunt u informatie in het nederlands vinden over

De lezing van de «krant van Poilvache» (in het frans) is een goede wijze om op de hoogte te blijven van de evenementen in Poilvache…

Nogmaals, hartelijke welkom in Poilvache !

Advertentie